backhansKBT

 

Legitimerad Kognitiv Psykoterapeut 

 

 

Känns livspusslet allt svårare? Krisar relationerna på arbetsplatsen eller i hemmet? Känner du en oförklarlig nedstämdhet? Verkar det som om du står i vägen för dig själv och det du vill? Det är varken ovanligt eller särskilt oväntat att livet ibland känns problematiskt. 

 

Som behandlare försöker jag ha en flexibel hållning till behandlingens form. Detta sker i samverkan med klienten. Vi kommer att jobba fokuserat kring konkreta problem och uppställda mål.

 

Behandlingstiden varierar beroende på problemställning och gemensamt formulerad målsättning. Men som indikation kan nämnas att korttidsbehandling oftast tar 5-10 sessioner, och långtidsbehandling vid djupare problematik mellan 20-40 sessioner.

 

Jag är legitimerad kognitiv psykoterapeut – det som i dagligt tal kallas KBT – med vidareutbildningar inom

Schematerapi

Mindfulness

ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

Anknytningsteorin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen att kontakta mig för individualterapi, par- och familjeterapi för att hantera:

 

Ångest

Nedstämdhet och depression

Relationsproblem

Stress och utmattning

Livskriser

Sömnproblem

Psykosociala problem

Kommunikationssvårigheter

 

 

av både personlig och yrkesmässig karaktär

(Även utbildningsterapi)

 

Om du vill boka tid eller har frågor så är du välkommen att kontakta mig via:

 

Mobil: 073-778 46 13

 

E-post: anna-britta@backhanskbt.se